Skip to content

Sinu usaldusväärne partner ehituskonstruktsioonide projekteerimisel

Projekteerime ehituskonstruktsioone raudbetoon-, kivi- ja teraskonstruktsioonidega hoonetele, mis säilitavad oma terviklikkuse ajas ja ruumis. Omame pikaajalist kogemust hoonete kandekonstruktsioonide projekteerimisel ja tootejooniste koostamisel, tagades tellijale kvaliteetset ja kaasagset projekteerimis teenust.

Inseneribüroo teenused

 

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Projekteerime kandekonstruktsioone raudbetoon-, kivi- ja teraskonstruktsioonidega hoonetele ja rajatistele. Planeerime ja koostame detailseid ehitusprojekte hoonete ökonoomseks ja kaasaegseks ehituseks. Oma töös lähtume kehtivatest standarditest ja heast ehitustavast. Kasutame mudelprojekteerimist (BIM), et tagada projektide kõrge kvaliteet ja erinevate projektiosade sujuv koostöö.

Tootejooniste koostamine

Koostame tootejooniseid terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielementidele, mille järgi saab tehasest elemendid tellida. Meie põhifookus tootejooniste valdkonnas on raudbetoonist trepielemendid.

Hoonete projekteerimine

Olenemata hoone suurusest ja funktsioonist eeldab säästlik ehitamine konstruktsiooniprojekti. Vastavalt kliendi soovile pakume kandekonstruktsioonide projekteerimist konsultatsioonist tööprojektini.

Korterelamud

Meie poolt projekteeritud korterelamud on enamasti kivikonstruktsioonil või monteeritavatest raudbetoonelementidest. Uutel linnaruumi planeeritavatel korterelamutel on sageli ka maa-alune raudbetoonist parkimiskorrus.

Äri- ja büroohooned

Ärihoonetel võivad olla väga erinevad funktsioonid ja nõudmised. Oleme projekteerinud ärihooneid nii raudbetoonist, terasest kui ka (liim)puidust kandekonstruktsioonidega.

Ühiskondlikud hooned

Meie poolt projekteeritud ühiskondlike hoonete seas on lasteaiad, hostelid, jahtklubid, avalikud rajatised. Olenevalt projektide eripärast oleme valinud koos tellijate ja ehitajatega optimaalsed konstruktsioonilahendused.

Tööstus- ja laohooned

Laohoonete puhul on enamasti kõige olulisem hoone funktsionaalsus. Oleme projekteerinud suuresildelisi fermidega laohooneid kui ka portaalraamidega viilhalle. Meie portfoolios leidub tööstushoonete kategoorias katlamaju, lihatööstuse hooneid, alajaamu jpm.

Constructo inseneribüroo tööprotsess

1.
Lähteülesanne

Ehituskonstruktsioonide osa projekteerimise lähteülesandeks on tavaliselt arhitektuurne eskiis, eel- või põhiprojekt.

2.
Tellija soovide ja vajaduste välja selgitamine

Projekteerimisprotsessi alguses täpsustame tellijaga planeeritavad kandekonstruktsioonide lahendused ning selgitame välja tellija ootused ja eelistused konstruktsioonidele ja hoone funktsionaalsusele.

3.
Arvutuste teostamine

Teostame tugevusarvutused valitud konstruktsioonilahendustele vastavalt kehtivatele normidele ning määrame vajalikud kandeelementide mõõtmed ja materjalid.

4.
Projekti koostamine

Vormistame projekti vastavalt projekti staadiumile ja kehtivale ehitusprojekti standardile.

5.
Projekti kontroll

Sõltuvalt projekteeritavast hoonest võib projekteerimise järelevalve tase (DSL) olla erinev. Peale projekti vormistamist teostame sellele ettevõttesisese kontrolli. Suurendatud järelevalvetaseme korral kaasame kontrolliks eksperdi väljastpoolt.

6.
Projekti tellijale üle andmine

Valmis projekti edastame tellijale tähtaegselt ja keskkonnasäästlikult - digitaalsel kujul.

7.
Tellija toetamine ehitusaegsetes küsimustes

Oleme tellija jaoks alati olemas ja ehitusalastes küsimustes valmis nõustama terve ehitusprotsessi vältel.

Meie Kliendid & Partnerid

Vastused populaarsematele küsimustele

Siit leiad vastused meie uute klientide kõige populaarsematele küsimustele.

Mida sisaldab konstruktsiooniosa eelprojekt?

Hoone ehituskonstruktsioonide osa tööprojekti staadiumis täpsustatakse ja täiendatakse eel- ja põhiprojekti lahendusi detailsuseni, mis võimaldab hoone valmis ehitada. Lisatakse ja täpsustatakse konstruktsioonide liitumis- ja paigaldusdetaile. Tööprojekti staadiumi eesmärk on ehitustöö ja omanikujärelevalve tegemise aluseks oleva projektdokumentatsiooni koostamine. Tööprojekti detailsuse ja esitatavate juhiste määramisel eeldatakse, et ehitustööd teeb väljaõppinud ja kogemustega ehituspersonal kompetentse ehitusjuhi juhendamisel.

Mida sisaldab konstruktsiooniosa põhiprojekt?

Hoone ehituskonstruktsioonide osa põhiprojekti staadiumis kavandatakse kohtkindlad hoone konstruktsioonid, tagatakse kandekonstruktsioonide kokkusobivus ning täpsustatakse ja detailiseeritakse eelprojekti lahendusi selliselt, et hoone kui tervik oleks määratletud. Lisaks seletuskirjale esitatakse graafiline osa, kus on määratletud kõik põhilised kandekonstruktsioonid ning tüüpsõlmed. Põhiprojekti staadiumi eesmärk on ehitushanke korraldamiseks kasutatava projektdokumentatsiooni koostamine.

Mida sisaldab konstruktsiooniosa tööprojekt?

Hoone ehituskonstruktsioonide osa eelprojekt esitatakse valdavalt seletuskirja vormis, kus kirjeldatakse hoone kandekonstruktsioonide üldkontseptsioon ja -põhimõtted, peamised piirdekonstruktsioonide tüübid ning kvaliteeditase. Vajadusel esitatakse hoone kandeskeemid graafilises osas tekstilise info lisana. Eelprojekti koostamise etapi tulemusena on valitud ja kirjeldatud ehitise üldlahendus. Selles staadiumis ei käsitleta üksikasju ja detaile, mis ei mõjuta ehitise projektlahenduse põhimõtteid.

Kas terase ja/või raudbetooni tootejoonised on tööprojekti osa?

Tootejoonised ei kuulu tööprojekti koosseisu, kuid tööprojektis sisalduvad kõik vajalikud andmed ja sõlmlahendused tootejooniste koostamiseks. Tootejooniseid on tavaliselt lisaks võimalik tellida koos tööprojektiga.

Kas põhiprojekti järgi võib ehitada?

Hoone konstruktsioonide osa põhiprojekt on mõeldud ehituskulude hindamiseks ja ehitushanke korraldamiseks. Põhiprojektilt ei eeldata tööprojektile iseloomulikku kooskõla, kuid tööprojektis tehtavad täpsustused ei tohi muuta ehituse kulukalkulatsiooni kohast maksumust. Põhiprojekti järgi ei ole soovitav ehitada, sest see projektistaadium ei ole ehitamiseks piisava detailsusega koostatud. Reeglina ei kehti vastutuskindlustus põhiprojekti staadiumi järgi ehitatud objektidele.

Projekteerime hubaseid kodusid ja kaasaegseid hooneid, kus inimestel on hea elada.

Alusta oma uut arendusprojekti koostöös meiega ja ehita hoone, mille üle uhke olla! Constructos läheneme igale projektile professionaalselt ja tagame oma klientidele tipptasemel insenerilahendused.

Indrek Paavo